NUMEROLOGIE (2017)

foto připravujeme … (níže ukázky z ateliéru)

Číslo
Čtverec
Čas
Kruh
Symbol
Struktura
Prázdnota

Tento cyklus v sobě nese můj zájem o numerologii. V rámci čtvercových formátů řeším vztahy čísel v obraze, jejich umístění na numerologické mřížce a jejich ovlivnění navzájem, na základě smyšlených dat narození. Nabízí se mi tak nepřeberné množství kompozičních řešení.
Do obrazů na numerologické mřížky vlepuji další kruhová plátna.