OBJEKTY

Paprskové objekty (od r. 2020)

foto připravujeme … (níže ukázky z ateliéru)

Proměnlivost
Světlo
Stín
Čas
Prostor
Minimalismus
Lazura
Jemné přechody
Změna funkce
Jehla
Silon

Minimalistické, efemérní objekty jsou závislé na okolním světle. Paprsky se proměňují dopadajícím sluncem a stíny vytváří další kresbu, dočasnou, jenž se proměňuje a přesouvá v závislosti na světelných zdrojích.
Paprsky – silony jsou propojeny s obrazovou plochou, jednak dotykově – prošitím plátna, druhak bezdotykově, distancí – jež je tvořena subtilními jehlami.

ARTOVNA (2018)

foto připravujeme … (níže ukázky z ateliéru)

Čtverec
Obsah obrazu
Variabilita
Objekt
Zrovnoprávnění stran
Otisk druhého
Blízkost

Krychle obsahuje dvanáct obrazů – objektů, které můžete vytahovat z krabice, dát si je na klín, převracet ze strany na stranu. V obrazech mi šlo o zrovnoprávnění všech stran, nemůžeme s určitostí říct, kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo, rubová či lícní strana. Z toho vychází i volba právě čtverců, jako formátu, který má všechny strany stejné. Co má větší význam? Divák se pak rozhoduje sám, čemu přisoudí větší důležitost. Je donucen k větší participaci než u klasického závěsného obrazu.
Další rovinou, avšak né bez významu, je pro mě důležitá otázka: Zda obsahem obrazu může být obraz. Zde se snažím o odpověď, dá se říct takřka doslovně. Tím, že všívám do obrazu další obraz, vytvářím další vztahy mezi nimi navzájem a obrazy přerůstají do objektů. Můžu tak říci, že to co se děje na jedné straně je otiskem druhé strany a naopak. Otiskem jednoho obrazu do druhého.
Vždy jsem cítila velkou chuť se dotknout obrazu na výstavách, nejvíce mě fascinovali právě takové obrazy, které měly haptické kvality. Chtěla jsem si na ně sáhnout a jakoby se s nimi propojit. Dát si je na klín, držet je v rukou a vnímat blízkost, tak jak to dělávám s knihou. U malých obrazů cítím přirozeně menší odstup. Velikostí mi připomínají předměty každodenní potřeby….
Díky zrovnoprávnění stran obrazu, obraz pak přerůstá v objekt. S objekty je pak možné zacházet svobodně. Můžete si je i klidně všechny vyskládat na zem a vyzkoušet si různé kombinace, skládat kompozice či instalaci.

Z cyklu Světlo – silonové objekty (2013-doposud)