VIDEO

Před obrazem! (2013) 1h:50min

před obrazemInstalace sestávající z videa a vyrobeného obrazu se středovým otvorem. Z vnitřního otvoru jsem snímala po dobu malby obrazu 1:49 hod. sebe při malbě. Zachycuji proces a čas malby, který byl potřeba pro vznik obrazu. Otvor v obrazu a výška umístění formátu nejsou náhodné, bylo důležité abych nesnímala obličejovou část, v tomto případě by se obraz spojoval s příběhem. Proces malby ve videu vnímáme, ale je zde i tajemství, jelikož nevidíme malbu na obraze. Obraz je opřen o stěnu a tak je malba stále zahalena mlhou, je pouze tušená. Je to pro mě jakési obracení principu, kdy si umělec fotí jednotlivé fáze obrazu, přitom se právě to důležité může odehrávat v procesu tvorby.