Kdy je obraz dokončen? (2013)

Kdy je obraz dokončen?

Série sedmi obrazů 100 x 135 cm.

Otázka trápící malíře už od nepaměti. Kdy je obraz dokončen? Jak odhadnout ideální fázi při práci na obrazu? Hledání stavu, při kterém nelze nic přidat ani ubrat, aniž by obraz byl „znehodnocen“. Každému pozorovateli se může obraz zdát dokončen v odlišné fázi, ovšem záleží na rozhodnutí umělce, v jakém okamžiku v práci na obrazu nebude dále pokračovat.. Sedm obrazů je vytvářeno zároveň, stejné linie jsou postupně přidávány na všechna plátna až do chvíle, kdy by obraz mohl být považován za ,,dokončený”. V této fázi je vždy jeden obraz jako hotový odložen. Mým rozhodnutím je tak povýšen na hotové dílo. Celý proces pokračuje a na konci tak vzniká sedm rozdílných obrazů v “ideálním” stavu. Důležité je ale i vědomí faktu, že žádné malířské gesto nelze přesně zopakovat. Obrazy seřazené za sebe do počítačové prezentace utvářejí dojem, že se jedná o pouze jediný obraz, při jehož vzniku byly banálním fotografickým záznamem dokumentovány jednotlivé fáze, či že se jedná o práci s photoshopem. Tento zdánlivý dojem je ale při bližším ohledání odhalen jako klam. Jednotlivé linie nejsou zcela identické, dochází k mírnému posunu, funguje zde i náhoda při stékání barvy.