Kruhy (od 2017)

Kruhy (od 2017)

Jako zdroj inspirace i ztotožnění
Vztah člověka a okolí
Proměnlivost života
Variabilita
Proces
Čas
Tah
Struktura

Kruh je zde chápán jako parafráze člověka. Kruh je sice nejdokonalejší geometrický tvar, můžeme jím libovolně na ose otáčet. To, ale neznamená, že. člověk uvězněný ve společnosti, na Zemi, ve Vesmíru nemá žádné mantinely a omezení. Je zde otázka jak moc se naše otočení po své ose dotkne celku. Jak bude toto naše vybočení patrné z hlubší perspektivy?
Do čtvercových formátů jsem umístila kruh, kterým jsem v rámci procesu tvorby otáčela, tak abych nabourala řád a mírně narušila návaznost tahů.