Numerologie (2017 – 2020)

Numerologie 2017 – 2020

Číslo
Čtverec
Čas
Kruh
Symbol
Struktura
Prázdnota

Tento cyklus v sobě nese můj zájem o numerologii. V rámci čtvercových formátů řeším vztahy čísel v obraze, jejich umístění na numerologické mřížce a jejich ovlivnění navzájem, na základě smyšlených dat narození. Nabízí se mi tak nepřeberné množství kompozičních řešení.
Do obrazů na numerologické mřížky vlepuji další kruhová plátna.
S kruhy otáčím, maluji je přidávám. Stejně to co člověka nejvíce může ovlivnit, je právě to, co mu chybí…