Světlo (2009–2013)

Světlo (2009–2013)

Ve své volné tvorbě se od roku 2009 zabývám tématem světla. Zpočátku jsem se pohybovala ve spíše realistické poloze, která mě ale velmi brzo omrzela. Hledání abstraktních forem na počátku vyplynulo z nemožnosti vytvářet prostřednictvím materiálu olejových barev „opravdu zářivé obrazy“. To by bylo možné pouze při aditivním míchání. Motivem, který mě dlouhodobě ovlivnil, pak bylo světlo, které při prozařování určitou materii dává vzniknout autonomním abstraktním vizuálním prvkům. Paprsek přirozeně dopadající na plochu obrazu a světlo měnící se v čase se tak pro mne staly nosným tématem. Snažila jsem se tedy zachytit světlo dopadající na obraz, včetně jeho proměn z hlediska času.

Často jsem používala difuzní světelné a monochromatické řešení, zříkala jsem se výrazných kontrastů a naopak jsem omezovala barevnou škálu. V současné době se moje tvorba stále více osvobozuje od vazby na motivy reálného světa, obraz spěje k nezávislosti na něm. Zajímá mě barva, směr a způsob nanášení barvy štětcem a velká proměnlivost výsledného dojmu z malby, umožněná změnami dopadajícího světla a zorného úhlu diváka.