Artovna (2018)

Artovna

Krychle obsahující obrazy 40×40 cm, akryl a olej na plátně, 2018

Čtverec
Obsah obrazu
Variabilita
Objekt
Zrovnoprávnění stran
Otisk druhého
Blízkost

Do krychle jsem umístila několik oboustranných obrazů- objektů. Objekty se z krychle můžou vytahovat, dát si je na klín, převracet ze strany na stranu, volně instalovat v prostoru, kombinovat různé možnosti.. V obrazech mi šlo o zrovnoprávnění všech stran, nemůžeme s určitostí říct, kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo, rubová či lícní strana. Z toho vychází i volba právě čtverců, jako formátu, který má všechny strany stejné. Co má větší význam? Divák se pak rozhoduje sám, čemu přisoudí větší důležitost. Je donucen k větší participaci než u klasického závěsného obrazu.
Další rovinou, avšak né bez významu, je pro mě důležitá otázka: Zda obsahem obrazu může být obraz. Zde se snažím o odpověď, dá se říct takřka doslovně. Tím, že všívám do obrazu další obraz, vytvářím další vztahy mezi nimi navzájem a obrazy přerůstají do objektů. Můžu tak říci, že to co se děje na jedné straně je otiskem druhé strany a naopak. Otiskem jednoho obrazu do druhého.

Vždy jsem cítila velkou chuť se dotknout obrazu na výstavách, nejvíce mě fascinovali právě takové obrazy, které měly haptické kvality. Chtěla jsem si na ně sáhnout a jakoby se s nimi propojit. Dát si je na klín, držet je v rukou a vnímat blízkost, tak jak to dělávám s knihou. U malých obrazů cítím přirozeně menší odstup. Velikostí mi připomínají předměty každodenní potřeby….
Díky zrovnoprávnění stran obrazu, obraz pak přerůstá v objekt. S objekty je pak možné zacházet svobodně. Můžete si je i klidně všechny vyskládat na zem a vyzkoušet si různé kombinace, skládat kompozice či instalaci.