Zas a znova… (2013)

Zas a znova
opakujem slova
zas a znova
naše slova
zas a znova
SLOVA SLOVA

výtvarně poetická performance,Galerie Kabinet 217, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, 13. 2. 2013

Performance jsem prováděla společně s Evou Tajovskou jako skupina LVKND.. Jedenáct hodin jsme setrvávaly u stěny a opakovaly jsme každá jen jednu báseň (společná autorská poezie) stále dokola, každá jinou. Během odříkávání jednotlivé básně jsme se obkreslovaly uhlem.

Kresba jako artefakt a záznam performance. Autorská poezie vznikla formou reaktivního dialogu a vzájemného ovlivňování, dvě vybrané krátké básně pro dva objekty – aktérky. Repetice textů: opakování jako posun, zesílení nebo ztráta významu? Rezonance zvuku i smyslu slov v prostoru, jejich splývání, překryv a aktuálně vznikající harmonie i disharmonie. Cyklické zaříkávání. Čas jako základní proměnná určující a deformující projev i výsledný artefakt akce. Nepředvídatelnost jako důsledek trvání. V průběhu postupně vznikající kresba, skládána jednotlivými linkami – auto-matickými záznamy jednotlivých opakování básně. Linky černým uhlem jako ve své podstatě jediný záznam zvuku, který po ukončení akce zůstává přítomen. Posuny psychického a fyzického stavu objektů – aktérů přenášené do stavu a charakteru kresby.