Artovna (2018)

Ve své volné tvorbě se od roku 2009 zabývám tématem světla. Zpočátku jsem se pohybovala ve spíše realistické poloze, která mě ale velmi brzo omrzela. Hledání abstraktních forem na počátku vyplynulo z nemožnosti vytvářet prostřednictvím materiálu olejových barev...